Wat zeggen klanten?

Lonieke.nl werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers in financiële dienstverlening, technische innovatie en food & agri. Ik heb ondermeer met veel plezier gewerkt voor Agriterra, Bright Move, Cinq BV, Flowid, Haifa North West Europe, Sjoprz, Obvion Hypotheken, tientallen lokale Rabobanken, Vitens Waterbedrijf, Zuyd Hogescholen en vele anderen.

Agriterra is de ontwikkelingsorganisatie van het landbouwbedrijfsleven en de coöperaties in Nederland. Agriterra begeleidt en ondersteunt vergelijkbare organisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika om hun positie te versterken (in keten, markt en richting overheid). Agriterra doet dit met inzet van kennis en ervaring van Nederlandse boeren, bestuurders en landbouworganisaties en –coöperaties. Vanuit de overtuiging dat een sterke georganiseerde landbouw zorgt voor snelle economische groei en betere verdeling van welvaart.

Agriterra werkt aan een ingrijpende professionaliseringsslag. De organisatie wil resultaatgericht aan de slag met de volgende vragen: Hoe kunnen de medewerkers van Agriterra zichzelf en de organisatie beter presenteren richting verschillende doelgroepen? Hoe maak je als medewerker van Agriterra het werk wat je doet zichtbaarder offline en online?

Op basis van deze vragen ontwikkelde Lonieke samen met Cecile Snijders (van Breinkracht) het incompany trainingsprogramma ‘Hoogstpersoonlijk Agriterra’. Kenmerkend voor dit programma: het tegelijkertijd bouwen aan zowel een sterk ‘corporate brand’ voor Agriterra als aan heldere ‘personal brands’ voor de medewerkers. Mede-werkers worden mede-merkers. Zij (her)ontdekken wat hun organisatie authentiek, onderscheidend en relevant maakt en ze zijn zich ervan bewust welke eigen handtekening ze toe kunnen voegen. Die handtekening omvat ook de praktische vertaalslag: hoe zet ik verschillende communicatiemiddelen in om mezelf en Agriterra beter te presenteren? Hoe vertaal ik bijvoorbeeld de merkbelofte van Agriterra en mezelf door in wat ik laat zien op LinkedIn en Twitter?

Enkele reacties van de deelnemers op het traject ‘Hoogstpersoonlijk Agriterra’:
“Lonieke de Ruiter en Cecile Snijders hebben een prima traject gerealiseerd bij Agriterra. Het denken en handelen vanuit belang van klant staat nu nog scherper op mijn netvlies. Lonieke is erg sterk in het meenemen naar denken vanuit perspectief van de klant. Cecile luistert en observeert goed en neemt niet zomaar genoegen met antwoorden maar blijft doorvragen en prikkelen. De indeling en werkwijze van de verschillende sessies waren afwisselend en met veel dynamiek.” Cees van Rij, teammanager agribusiness Agriterra

Overige reacties:
“Sterke lijn: van merkbelofte naar persoonlijk content kompas.”
“Je echt inleven in de doelgroep: top!”
“Leuke voorbeelden en materialen, goed verzorgd.”
“Veel nieuwe inzichten en lekker praktisch. Enthousiaste trainers!”

Cees van Rij, Agriterra
Bij Obvion Hypotheken vinden we dat iedereen recht heeft op een eigen, persoonlijke woonplek. Daarom willen we wonen voor onze klanten bereikbaar maken en houden. Nu én in de toekomst. Dat doen we in samenwerking met onafhankelijk adviseurs. Maar ook onze medewerkers werken vol passie mee aan onze missie. Zonder hun betrokkenheid zouden we onze beloftes niet waar kunnen maken. Want zij helpen niet alleen onze klanten met hun woondromen en –dilemma’s. Maar zij zijn tegelijkertijd ook de ambassadeurs van onze organisatie.

Elke medewerker heeft zijn eigen persoonlijke stem. Voor collega’s die hun stem willen laten horen, hebben wij Lonieke uitgenodigd voor wat extra hulp. Met een duidelijke en praktische training wist Lonieke ons te boeien om op social media aan de slag te gaan. Met haar energie en toegankelijkheid weet ze mensen op verschillende niveaus te inspireren. Het resultaat mag er wezen: niet alleen meer know how, maar vooral ook meer durf. De statistieken beamen dit: onze netwerkomvang (aantallen connecties, volgers van het LinkedIn bedrijfsprofiel) en de (inter)activiteit (reacties, updates en blogs) van onze medewerkers op LinkedIn is toegenomen. Ik kan je van harte aanraden om Lonieke in te zetten bij trainen en begeleiden van organisaties en medewerkers op het gebied van online interactie!

Suzanne Geurts, Obvion N.V.
Het TU/e Innovation Lab begeleidt technostarters vanuit de TU/e in hun opstartproces. Het accent ligt op starten en verder ontwikkelen van deze bedrijven, waarbij o.a. wordt gekeken naar het opzetten van het management team en het aantrekken van financiering. Het TU/e Innovation Lab faciliteert deze bedrijven in de volle breedte door het delen en faciliteren van kennis en netwerken. Als Business Incubation Officer heb ik het event ‘Market your Business’ georganiseerd, specifiek gericht op deze technostarters. Tijdens dit event heeft Lonieke een enthousiaste en leerzame presentatie verzorgd ‘Market Yourself – the power of (online) branding’. Vol mooie voorbeelden, prikkelende opdrachten en leuke interacties. Het zette de ondernemers aan het denken en maakte glashelder dat de (online) profilering juist van technostarters extreem belangrijk is. En dat het bouwen aan je merk vraagt om bewuste strategische keuzes, die de bedrijven alleen maar sterker maken. Lonieke inspireerde de technostarters om hier actief mee aan de slag te gaan. Meerdere bedrijven hebben naar aanleiding hiervan concrete communicatieplannen en merkstrategieën ontwikkeld.
Haifa Chemicals is een Israëlisch bedrijf dat meststoffen en voedingsstoffen produceert. Haifa is actief in meer dan 80 landen verdeeld over vijf continenten. Binnen het werkgebied worden we gezien als de pionier die steeds met nieuwe ideeën en toepassing komt. We werken onder de vlag van ‘Pionering Knowledge’. Lonieke heeft ons kantoor in België (Haifa North West Europe) geadviseerd en begeleid bij de inzet van online media. Haifa North West Europe is social media actief gaan inzetten voor het delen van kennis. Lonieke heeft veel ideeën aangedragen en heeft onze buitendienstmedewerkers getraind. Dankzij de hulp van Lonieke heeft iedereen meer inzicht gekregen in het werken met LinkedIn en daarnaast zijn de profielen professioneler ingevuld. Ook hebben we een start met Twitter gemaakt, gericht op een specifieke doelgroep en zijn we aan webcare gaan doen.

Gedurende onze samenwerking kwam Lonieke met de suggestie om een webinar voor ons bedrijf in te zetten als ‘bewijs’ voor het belang dat wij hechten aan kennisdeling. We hebben Lonieke de vrije hand gegeven om e.e.a. te organiseren. Dit heeft geresulteerd in 4 succesvolle webinars over Plant Nutrition die gevolgd zijn door duizenden (potentiële) klanten uit meer dan 60 landen verdeeld over de gehele wereld. Haifa Chemicals heeft hiermee wederom laten zien dat ze een op alle vlakken vernieuwend en innovatief bedrijf is, en actief kennis deelt om haar relaties te versterken. Lonieke heeft ons daarbij uitstekend geholpen en Haifa Chemicals is nu op een professionele manier online actief. We krijgen hier als bedrijf veel complimenten over!