CIMBY – Certainly In My Backyard

Ik ben nauw betrokken bij de CIMBY-methodiek, dat staat voor Certainly in My Backyard. Met CIMBY worden organisaties of ondernemers geholpen om passende oplossingen te vinden voor hun vraagstuk. Of dat gaat om het oplossen van een probleem of het vormen van een toekomstvisie. Uitgangspunt is dat juist de naaste omgeving daarin veel bij kan dragen. Vooral als deze in een gevarieerd gezelschap aan het brainstormen gaan. Daarom worden met CIMBY klanten, leveranciers en co-productenten met verschillende achtergronden gemobiliseerd om mee te denken. Dit filmpje geeft een indruk.

Ik begeleid deze CIMBY-sessies door er voor te zorgen dat er in een veilige sfeer met heldere stappen gebrainstormd wordt, waarbij de ondernemer en zijn vraagstuk centraal staat.

Deze methode is ontwikkeld door Pontifax en ERAC, waarbij ik o.a. word ingezet als facilitator. Lees er meer over op www.cimby.eu.